Introducere

S.C. BEL ROM OPT S.R.L, având sediul în Piata Charles de Gaulle, nr.15, et.3, biroul 321, register 01, clădirea Charles de Gaulle Plaza, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/9127/2008.

Accesul şi folosirea Site-ului fac obiectul prezentelor Termeni şi Condiţii şi legilor aplicabile.

Politica noastră de confidenţialitate, care este parte a prezentelor Termeni şi Condiţii, descrie în detaliu cum colectăm, folosim şi prelucrăm informaţiile Utilizatorilor când aceştia navighează pe Site, precum şi drepturile lor cu privire la datele lor personale şi este disponibilă într-un document separat accesibil la următorul link: https://www.botosanishoppingcenter.ro/politica-de-confidenţialitate/.

Pentru a putea utiliza Site-ul, utilizatorii trebuie să aibă vârstă minima de 16 ani şi să fie de acord cu folosirea cookie-urilor. Dacă nu sunteţi de acord cu prezentele Termeni şi condiţii sau cu o parte din prezentele Termeni şi condiţii, vă rugăm să nu folosiţi Site-ul în niciun fel.

Definiții Site:

www.botosanishoppingcenter.ro

Proprietarul Site-ului este S.C. BEL ROM OPT S.R.L, având sediul în Piata Charles de Gaulle, nr.15, et.3, biroul 321, register 01, clădirea Charles de Gaulle Plaza, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/9127/2008.

Definiții

Utilizator / Utilizatori:

Orice utilizator(i) care navighează şi/sau citeşte(sc) şi/sau foloseşte(sc) şi/sau se abonează la Newsletter.

Newsletter:

Orice ştire, informaţie, noutate transmisă Utilizatorilor abonaţi de către Societate sub forma unei broşuri sau sub orice altă formă.

Contract:

Contractul încheiat între Utilizator şi Societate, conform prezentelor Termene şi Condiţii. Accesul şi folosirea de către dumneavoastră a Site-ului sunt guvernate de prezenţele Termene şi Condiţii. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Termene şi Condiţii şi dacă nu sunteţi de acord cu ele, să nu folosiţi Site-ul.

Accesarea site-ului

 • Utilizatorii pot accesa Site-ul pur şi simplu pentru informare, în acest caz acceptând faptul că nu pot vizualiza toate zonele.
 • Există zone în Site care necesită înregistrare (de ex. rezervarea unui loc la diverse seminarii) sau abonare (de ex. Newsletter-ul).
 • Utilizatorul poate opta pentru primirea unui email personalizat, cu conţinut variat precum: oferte comerciale, invitaţii la evenimente, oferte speciale ocazionate de anumite aniversări, precum şi recomandări şi selecţii de produse ale brandurilor din Centrul Comercial Botoșani Shopping Center.
 • În cazul Newsletter-ului, fiecare ediţie/alertă conţine şi modalitatea de dezabonare; odată accesată această opţiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea Utilizatorilor.
 • În funcţie de tipul de înregistrare, Utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, sex, adresă email, număr de telefon mobil, dacă are copii, ce preferinţe şi interese de shopping are etc. Aceste date sunt folosite pentru furnizarea de conţinut personalizat în funcţie de profilul Utilizatorului.

Încheierea contractului

 • Înregistrarea şi folosirea Site-ului constituie consimţământul expres şi neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentul Contract şi Politica de confidenţialitate şi Politica de folosire a Cookie-urilor.
 • Prin acceptarea prezentului Contract, Utilizatorul înţelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătură cu prezentul Contract este înlocuită de prezentul Contract. Prezentul Contract nu creează drepturi în favoarea terţelor persoane.

Durata şi încetarea contractului

 • Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată şi atâta timp cât Site-ul functionează şi poate fi revocat oricând, fără vreun drept de despăgubire aflat la dispoziţia Utilizatorului.

Proprietate intelectuală

 • Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora şi solicită Utilizatorilor ca şi aceştia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deţinute de Societate sau de terţe persoane.
 • Conţinutul şi elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conţinut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităţilor prezente şi viitoare, sunt deţinute de Societate şi /sau, după caz, de Partenerii comerciali ai Societăţii. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor şi prin alte legi şi tratate. Societatea nu îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deţinute de către Partenerii săi comerciali şi care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. În situaţia în care conţinutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societăţii, în concret fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activităţile comerciale pe care aceştia le desfăşoară, respectiv campanii comerciale, produse şi servicii, preţuri etc., Societatea nu poartă răspunderea asupra acurateţii şi legalităţii informaţiilor unui astfel de conţinut, care este pus la dispoziţie în integralitate de către Partenerii comerciali, aceştia din urmă purtând întreagă răspundere legală cu privire la acest conţinut.
 • Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii îşi cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fişierele încărcate pe Site.
 • Utilizatorii au obligaţia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societăţii precum şi ale Partenerilor săi promovaţi pe Site, prevăzute de legislaţia în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparţinând Societăţii sau terţelor persoane, dacă nu au obţinut în prealabil consimţământul scris al titularilor legali.
 • Utilizatorii pot vizualiza, descărca şi imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricţiilor menţionate mai jos sau în orice alte clauze din prezenţele Termeni şi Condiţii. Orice utilizare a conţinutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obţinerea în prealabil a consimţământului scris al Societăţii şi prin indicarea sursei informaţiei.

În acest sens, Utilizatorilor le este interzis:

 • să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri);
 • să vândă, închirieze sau sub-licenţieze materialele de pe Site;
 • să prezinte orice materiale de pe Site în public;
 • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale;
 • să redistribuie materialele de pe Site, cu excepţia conţinutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire
 • să creeze un link către Site, fără acordul titularului Site-ului.

Cererile pentru folosirea conţinutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate la adresa : Bucureşti, sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr.15, et.3, biroul 321, register 01, cladirea Charles de Gaulle Plaza sau prin e-mail la:

date.personale@botosanishoppingcenter.ro

 • Aceste Termeni şi Condiţii nu garantează Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conţinutul deţinut de alte persoane şi publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deţinute de Societate.
 • Având în vedere faptul că Societatea doreşte îmbunătăţirea experienţei Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile şi sugestiile; totuşi, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligaţie faţă de Utilizatori.

Opiniile şi sugestiile pot fi transmise la adresa : Bucureşti, sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr.15, et.3, biroul 321, cladirea Charles de Gaulle Plaza sau prin e-mail la:

date.personale@botosanishoppingcenter.ro

Utilizarea Site-ului

Utilizatorii nu au dreptul:
 • să acceseze şi să utilizeze Site-ul în scopuri şi prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă;
 • să nu creeze în mod abuziv alias-uşi sau conturi de înregistrare în scopul folositii abuzive a funcţionalităţii Site-ului sau în scopul prezentării sale drept un alt Utilizator;
 • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprindă vreo acţiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanţei, disponibilităţii sau accesibilităţii Site-ului;
 • să folosească Site-ul în orice manieră care este ilegala, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegala, frauduloasă sau prejudiciabilă
 • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conţin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruşi de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;
 • să conducă orice activităţi sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea şi recoltarea datelor) cu privire sau în relaţie cu Site-ul, fără consimţământul prealabil şi scris al Societăţii;
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activităţi directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzând, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing şi adresare directă prin poştă;
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane şi entităţi.

Limitarea răspunderii

 • Societatea pune la dispoziţie Site-ul CA ATARE, CU TOATE VICIILE şi ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL, fără vreo garanţie expresă sau implicită.
 • NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANŢIE, INCLUSIV ORICE GARANŢII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ.
 • NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBŢINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINŢELE UTILIZATORULUI.
 • Orice informaţie prezentată pe Site este prezentată că atare, doar în scop de informare. Toate detaliile, descrierile, informaţiile şi preţurile, în măsură în care sunt afişate pe Site, sunt afişate de o manieră generală. Societatea nu garantează că vreun produs sau serviciu afişat pe Site este sau va fi disponibil pe stoc la momentul în care vizitaţi Site-ul.
 • Societatea ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigură că informaţia de pe Site este corectă la momentul în care este urcată pe Site, dar asemenea informaţie poate fi incompletă sau incorectă şi este supusă modificărilor. De aceea, vă recomandăm să verificaţi informaţia cu privire la un anumit chiriaş din cadrul centrului comercial Botoșani Shopping Center la faţă locului sau luând legătură direct cu acest chiriaş, întrucât Societatea nu este răspunzătoare pentru vreun prejudiciu sau despăgubire din cauza faptului că v-aţi bazat pe informaţia disponibilă pe Site.
 • NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBŢINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINŢELE UTILIZATORULUI.

Dacă sunt necesare lucrări de întreţinere şi Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreţinere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului.

Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/reţea şi, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat că urmare a unor dificultăţi tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influenţa a Societăţii, de ex. forţă majoră, culpă terţelor persoane.

 • Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte şi/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparenţa vârstei minime de 16 ani
 • Utilizatorul înţelege faptul că Societatea nu are control şi nici obligaţia de a acţiona cu privire la:
  conţinutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului;
 • Efectul conţinutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;
 • Interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conţinutului Site-ului;
 • Acţiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conţinutului Site-ului;
 • Conţinutul sau acurateţea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decenţa materialelor/informaţiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politică de confidenţialitate şi de termenii şi condiţiile practicate de aceştia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest Site;
 • Prejudiciile create de erorile, neacurateţea sau neactualizarea informaţiilor publicate pe Site şi care provin din surse externe;
 • Prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării Site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.
 • Societatea nu îşi asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.
 • Utilizatorul înţelege că produsele sau promoţiile comerciale promovate pe Site nu aparţin Societăţii, ci Partenerilor comerciali ai acesteia şi că preţurile afişate sunt informative şi pot suferi modificări neanunţate, pentru care Societatea nu îşi asumă răspunderea juridică. Prezentările afişate pe Site privind produsele, serviciile şi promoţiile prezentate pe Site aparţin în exclusivitate Partenerilor comerciali care sunt răspunzători pe deplin conform legii de informaţiile furnizate.
 • Utilizatorul înţelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenţii, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termeni şi Condiţii.
 • Utilizatorul înţelege că în cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse/promoţii ale Partenerilor comerciali ai Societăţii au fost afişate greşit, Societatea îşi alocă dreptul de a modifica informaţiile afişate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea.
 • Utilizatorul înţelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societăţii, livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât şi datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societăţii.
 • Societatea nu garantează utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel puţin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

Încălcarea prezentelor termeni şi condiţii

 • Fără prejudicierea altor drepturi ale Societăţii sub acest Contract, dacă Utilizatorii încalcă prezentul Contract în orice fel sau dacă Societatea suspectează în mod rezonabil că aceştia au încălcat prezenţele Termeni şi Condiţii, Societatea poate:
  1. transmite Utilizatorilor una sau mai multe atenţionări formale;
  2. suspendă temporar accesul Utilizatorilor pe Site;
  3. interzice în mod permanent accesul Utilizatorilor pe Site;
  4. bloca accesul la Site al aparatelor tehnice care folosesc adresa de IP a Utilizatorului;
  5. contacta unul sau pe toţi furnizorii de servicii de internet ai Utilizatorului pentru a le solicita blocarea accesului Utilizatorului pe Site;
  6. iniţia acţiuni legale împotrivă Utilizatorilor, fie pentru încălcarea Contractului sau altele asemenea.
 • În cazul în care Societatea suspendă, interzice sau blochează accesul Utilizatorului la Site sau la o parte din Site, Utilizatorul nu trebuie să întreprindă nicio acţiune care să împiedice o asemenea suspendare, interdicţie sau blocare.

DREPT APLICABIL ŞI INSTANŢA COMPETENTĂ

Aceste Termeni şi Condiţii sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu dreptul român. Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legătură cu prezenţele Termeni şi Condiţii, pe cale amiabila în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care părţile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresată spre soluţionare instanţei române material competente don zona sediului Botosani Shopping Center.
Consumatorii nu pot renunţa la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătura sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceştia.

PREVEDERI DIVERSE

Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica / completa prezenţele Termeni şi Condiţii în orice moment, care vor fi publicate pe Site.

În cazul în care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea îl va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociată.

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte.

Utilizatorul este sfătuit să verifice periodic prezentului Contract, precum şi Politica de confidenţialitate şi Politica de Cookie-uri.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREŞTE SĂ ACCEPTE PREZENTULUI CONTRACT, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL.

Utilizatorii ne pot contacta prin poştă: Bucureşti, sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr.15, et.3, biroul 321, register 01, cladirea Charles de Gaulle Plaza sau la birourile administraţiei centrului comercial Botosani Shopping Center, cât şi prin e-mail la date.personale@botosanishoppingcenter.ro